Mezi naše dlouhodobé klienty patří společnosti s mezinárodními kořeny a vztahy. I za hranicemi České republiky se na nás mohou 100% spolehnout.  Smlouvy vyjednáváme a uzavíráme napříč celou Evropou, s Izraelem, USA, Ruskem nebo třeba Čínou. Právo mezinárodního obchodu je další výzva, která nás posouvá dál. 

Co můžeme udělat pro vás?

Kooperujeme při sjednávání mezinárodních smluv. 

Připravujeme a revidujeme všechny obvyklé mezinárodní smlouvy a dokumenty. (NDA, MSA, SOW, CO, PP, PA, SLA atd.) 

Školíme na téma mezinárodních smluv a podmínek. (CISG, INCOTERMS, CMR atd.)