Novinky ve vztahu k nouzovému stavu

Vážení klienti a obchodní partneři,

bohužel nadále platí, že o všech novinkách týkajících se současného stavu se nejprve informuje a teprve následně se taková novinka tvoří. Slova z tiskových konferencí a stránek médií tak zpravidla neodpovídají skutečně schváleným opatřením a zákonům týkajícím se současné situace. Proto jsme pro vás připravili další stručný přehled toho, co se kutečně projednává a více či méně pravděpodobně bude platit. 

Pětadvacítka "záchranný program pro OSVČ"

Podle informací ministerstva financí se jedná o program přímé podpory pro OSVČ. V současnosti ale jeho jediným projevem je tzv. kompenzační bonus - návrh odpovídajícího zákona byl prozatím pouze schválen sněmovnou, než bude platit, musí jej ještě schválit senát a podepsat prezident. Velmi pravděpodobně ale zákon v této podobě projde. A co je tedy jeho obsahem?

     právo OSVČ na "kompenzační bonus" ve výši 25.000 Kč (500 Kč za den), pokud:

  •      nemohli podnikat (v důsledku krizových opatření)
  •      příjmy za období 1. 2. 2020 - 30. 4. 2020 jsou o 90% nižší než příjmy za stejné období 2019
  •      měli příjmy za rok 2019 alespoň 180 000 Kč 

Žádost se bude podávat prostřednictví daňového portálu ZDE. Specifická pravidla platí pro osoby, které nepodnikaly celý rok 2019. V případě jakýchkoliv nejasností rádi pomůžeme.

Antivirus "program ochrany zaměstnanosti"

Jak jsme předeslali už 30. 3. 2020, Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo program ochrany zaměstnanosti nazvaný Antivirus, lidově nazývaný "kurzarbeit". Zjednodušeně řečeno, každý zaměstnavatel může žádat u Úřadu práce příspěvek na zaměstnance, kteří byli pro překážky na straně zaměstnavatele "doma". Výše možného příspěvku se odvíjí od důvodu překážky. 

Žádost a podrobnosti najdete ZDE

Prozatím je úspěšnost žádostí velmi nízká! Údajně je tomu tak ale hlavně z důvodu formálních nedostatků žádostí. Doporučujeme proto věnovat zvýšenou pečlivost vyplňování žádostí.

Otevření některých obchodů

Opatřením ze dne 6. 4. 2020 Ministerstvo zdravotnictví částečně ukončilo své předchozí mimořádné opatření z 30. 3. 2020, kterým byl zakázán maloobchodní prodej.
Již od 6. 4. 2020 jsou tak opět v provozu tzv. Czech POINTy.

Od dnešního dne (9. 4. 2020) jsou nově vyjmuty ze zákazu také "Hobbymarkety, prodeje stavebnin a stavebních výrobků a železářství" a "prodej a servis jízdních kol". Podrobnější výklad k tomu, o jaké provozovny se jedná, ministerstvo neposkytlo, lze ale předpokládat v souladu s dosavadním postupem, že rozhodující bude měřítko tzv. převažující činnosti v provozovně.

Stejným opatřením ale ministerstvo také stanovilo závazné podmínky provozu nezakázaných provozoven, kterými jsou zejména:

  • aktivní zajišťování rozestupů 2 metry
  • umístění dezinfekce v provozovnách
  • používání rukavic zaměstnanci ve styku se zákazníky
  • v samoobsluhách poskytování rukavic zákazníkům

Odklad splátek úvěru

Jediným dalším předpisem, který už alespoň prošel poslaneckou sněmovnou (a bude v tomto znění pravděpodobně schválen), je nový zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů (s.t. 813). Jeho smyslem je právo dlužníků žádat po věřiteli odklad splátek až do 31. 10. 2020. K odkladu tedy nedochází automaticky, ale je třeba o něj požádat, věřitel je ale povinen vyhovět. POZOR, o dobu odkladu splátek se prodlužuje doba splácení a během ní nadále nabíhá úrok. 

Ostatní návrhy zákonů dosud neprošly ani poslaneckou sněmovnou a čeká je tak pravděpodobně ještě projednání a možná i změny. Pro informaci, co lze v následujících dnech čekat, ale přikládám ve stručném přehledu i návrhy právě projendávané:

Sněmovní tisk 811 - snahou je poskytnutí některých práv spotřebitelů (limitace výše úroků) i OSVČ. OSVČ při úvěru jako spotřebitel

Nemožnost ukončit jednostranně nájemní smlouvu

Sněmovní tisky 815 a 816 - zakotvení zákazu jednotranného ukončení nájmu ze strany pronajímatele pro neplacení nájemného v době od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (pokud prodlení důsledkem převážně mimořádných opatření). Nájem lze ukončit pouze tehdy, pokud by dlužné nájemné nebylo uhrazeno ani do 31. 3. 2022. Tento zákon tak teoreticky pomůže lidem a společnostem v nájemních prostorách, jejich platební neschpnost bohužel ale zřejmě pouze přenese na pronajímatele.

Vysoké školy v době pandemie

Sněmovní tisk 803. Období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 bude osvobozeno od školného a nebude se započítávat do maximální doby pro pobírání stipendia a studia na vysoké škole. Navíc se zavádí možnost distančního provádění výuky, zkoušek a obhajob.   

Prominutí lhůt v soudních řízeních

Sněmovní tisk 807. Pokud účastník řízení zmeškal lhůtu z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření, může žádat o její prominutí, a to až do určité lhůty po skončení mimořádného opatření a nouzevého stavu (v případě civilních řízení do 15 dnů).   

Zmírnění přísnosti insolvence

K insolvenčním návrhům podaným od účinnosti zákona do 31. 8. 2020 se nepřihlíží. Naopak se s ohledem na mimořádná opatření navrhují úlevy v oddlužení, plnění splátkových kalendářů, reorganizací atd. Zavádí se právo podnikatelů žádat o mimořádné moratorium (ochranu před věřiteli).

Zastavení bezvýsledných exekucí

Navrhuje se automatické skončení všech exekucí, ve kterých nedošlo za poslední 3 roky k žádnému plnění, ledaže věřitel sám zaplatí zálohu na náklady exekuce. (Očekává se ale upozadění tohoto návrhu pocházejícího z předcovidové doby ve prospěch návrhu na zvýšení částky, pro kterou smí exekutor prodat nemovitý majetek dlužníka z 30 000 Kč na 100 000 Kč.)

Způsob vedení společností a funkční období

I společnosti, které to nemají zakotveno v zakladatelských dokumentech, budou moci v rámci orgánů jednat písemně nebo s využitím technických prostředků (skype, email a podobně). Pokud dojde k uplynutí funkčního období člena orgánu, prodlužuje se toto funkční období až do uplynutí 3 měsíců od skončení mimořádných opatření. Stejně tak termín projednání úředtní závěrky za předchozí rok se prodlužuje až do uplynutí 3 měsíců od ukončení mimořádných opatření.

Jakmile budou uvedené zákony (popřípadě očekávané další zákony na podporu podnikání) schváleny, budeme Vás informovat o finálním znění.

Co s uvolněnými kapacitami?

Jednotlivcům doporučujeme využít případně uvolněné kapacity k preventivním krokům, na které obvykle nezbývá čas. Z dlouholeté zkušenosti tak doporučujeme zamyslet se zejména nad vlastními majetky i nad tím, co by se s nimi mělo stát v případě úmrtí. Absence závěti a dědické tahanice bývají jednou z nejčastějších příčin rozvratu dobrých rodinných vztahů.

Podnikatelům pak doporučujeme využít případně uvolněné kapacity k vnitřním auditům, zejména procesním a personálním. Nejistá budoucnost s sebou možná ponese potřebu propouštění a jiného zeštíhlování společností. Bezhlavé "ořezávání" ale obvykle vede jen k sekundárním negativním důsledkům. Odborníci proto doporučují hned zkraje krize provést detailní audit a optimalizace procesů tak, aby bylo zřejmé jádro procesů ve vašem podniku a "boční větve" bez kterých se lze obejít. Stejně tak doporučujeme zaměřit se v intencích zmíněných procesů na interní dokumentaci, provozní předpisy, pracovní řád, organizační strukturu, pracovní předpisy a nebo například často opomíjenou a velmi nebezpečnou oblast správy majetku a zařízení (facility management).

Výše popsané uvádíme co možná nejsrozumitelněji a nejpřehledněji, bohužel samozřejmě za cenu podrobnosti. Pokud máte v čemkoliv jakékoliv nejasnosti, prosím neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám případné nejasnosti vysvětlíme, doplníme, popřípadě samozřejmě zařídíme a vyřešíme. Jakmile budou k dispozici jakékoliv další podstatné informace, budeme Vás neprodleně kontaktovat. 

kolektiv advokátní kanceláře Mgr. Davida Běhala - Fügnerovo nábřeží 2809, 760 01 Zlín

M: +420 602 779 658 - T: +420 577 220 890 - E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.